Başarı Testi Nasıl Geliştirilir?

Farklı Ölçme Kuramlarına Göre Tüm Yönleriyle Başarı Testi Geliştirme
21-25 Ocak 2019, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sıhhiye Ankara

Amacımız

Alan eğitimi ve eğitim bilimleri kapsamında yürütülen çalışmalara konu olan özelliklerin hemen hepsi dolaylı ölçülebilen soyut yapılardır. Bu durum, söz konusu yapıları geçerli ve güvenilir olarak ölçmeye imkân tanıyacak ölçme araçlarının geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla gerek alan eğitimi gerekse eğitim bilimleri kapsamında çalışan araştırmacıların ölçme aracı geliştirme ve uyarlama konusundaki yeterlikleri oldukça önemlidir. Buna bağlı olarak, ölçek geliştirme ve uyarlama konusunda araştırmacılara destek olabilmek için çeşitli eğitimler düzenlenmekte ve bu amaçla başvurulabilecek kaynaklar hazırlanmaktadır. Ancak ölçme aracı geliştirme ve uyarlama süreci ile ilgili Türkçe alanyazında yer alan kaynaklar incelendiğinde bu kaynakların daha çok Likert tipi ölçek geliştirme üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Benzer şekilde konu hakkında verilen eğitimler ağırlıklı olarak Likert tipi ölçek geliştirme/uyarlama sürecine odaklanmaktadır. Bu anlamda; doğrudan başarı testi geliştirme süreci ile ilgili bir eğitim düzenlenmesinin, alan eğitimi ve eğitim bilimleri alanında çalışan ve yaptıkları çalışmalarda başarı testi geliştirmeye, uygulamaya ve yorumlamaya ihtiyaç duyan araştırmacılar için faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu düşünce, başarı testi geliştirme sürecini ele alan bu bilimsel eğitim etkinliği için motivasyon kaynağı olmuştur. Etkinlik kapsamında çoktan seçmeli ve açık uçlu başarı testi hazırlama sürecinin farklı ölçme kuramlarına göre (klasik test kuramı, genellenebilirlik kuramı ve madde tepki kuramı) ve ölçülmesi hedeflen özelliğe uygun madde yazımından, test sonuçlarının puanlanması, analizi ve analiz sonuçlarının yorumlanmasına kadar tüm yönleriyle ele alınması öngörülmektedir. Bu bakımdan etkinliğin araştırmacıların bilimsel gelişimlerine katkıda bulunması beklenmektedir.

Etkinliğin kapsamı, çoktan seçmeli ve açık uçlu başarı testlerinin geliştirilmesiyle sınırlandırılmıştır. Test uyarlama süreci ise etkinlik kapsamına dâhil edilmemiştir. Çünkü Likert tipi ölçekler söz konusu olduğunda, araştırmacıların alanyazında doğrudan kendi amaçlarına hizmet edecek bir ölçme aracına rastlama olasılıkları yüksek olabilmekte ve buna bağlı olarak araştırmacılar bir ölçek geliştirmek yerine yurt dışında geliştirilmiş bir ölçeği Türk kültürüne uyarlama yoluna gidebilmektedir. Oysa herhangi bir araştırmacının alanyazında doğrudan kendi çalışmasında kullanabileceği bir başarı testine rastlama olasılığı daha düşüktür. Bundan dolayı; başarı testleri için ölçme aracı geliştirme, uyarlamaya göre çok daha fazla başvurulan bir süreç olmaktadır. Bu kapsamda proje eğitiminde, başarı testlerinin geliştirilmesine odaklanılacak ve test uyarlama süreci kapsam dışı tutulacaktır. Ayrıca, öğrenci başarısını belirlemek amacıyla ölçme ve değerlendirme sürecinde en fazla başvurulan ölçme araçları çoktan seçmeli ve açık uçlu testler olduğundan, etkinlikte yalnızca bu iki ölçme aracı üzerinde durulacaktır. Son olarak, farklı ölçme kuramlarının birbirine göre üstünlük ve zayıflıklarının olduğu ve tercih edilecek ölçme kuramının duruma göre farklılaşabildiği dikkate alınarak eğitim kapsamında klasik test kuramı, genellenebilirlik kuramı ve madde tepki kuramının her üçüne de yer verilmesi planlanmaktadır.

HAKKIMIZDA

Proje Ekibimiz

 • Proje Yürütücüsü

  Doç. Dr. Neşe GÜLER

  Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü’nden 1995 yılında lisans diplomasını aldı ve aynı yıl yüksek lisans sınavını kazanarak ... devamı

 • Prof. Dr. Selehattin GELBAL

  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında profesördür. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği yönetim kurulu başkanlığı görevini ... devamı

 • Prof. Dr. Hülya KELECİOĞLU

  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında profesördür. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği’nin kurucu üyesidir. ... devamı

 • Prof. Dr. Nuri DOĞAN

  1968 yılında Çorum/Sungurlu’da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini Ankara’nın Mamak ilçesindeki farklı okullarda tamamlamıştır. ... devamı

 • Dr. Öğr. Üyesi Derya ÇAKICI ESER

  1985 Ankara doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. Lisans eğitimini 2003-2009 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi ... devamı

 • Dr. Öğr. Üyesi Gülşen TAŞDELEN TEKER

  Lisans eğitimini 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. ... devamı

 • Dr. Öğr. Üyesi Kübra ATALAY KABASAKAL

  Lisans eğitimini 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. ... devamı

 • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İLHAN

  Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda doktor öğretim ... devamı

 • Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÇETİN

  2003 yılında Gazi Üniversitesi İİBF İşletme bölümünden mezun olmuştur. 2006 yılında “Standart Belirleme Yöntemlerinin Geçme Puanları Üzerine ... devamı

 • Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hasan ATALMIŞ

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini 2004 yılında ... devamı

 • Öğr. Gör. Dr. Melek Gülşah ŞAHİN

  2000-2006 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Bölümü Fizik Öğretmenliği ... devamı

 • Dr. Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK

  2008 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalından tezsiz yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. ... devamı

PROJE AFİŞİMİZ

Başarı Testi Nasıl Geliştirilir?

Farklı Ölçme Kuramlarına Göre Tüm Yönleriyle Başarı Testi Geliştirme

ETKİNLİK PROGRAMIMIZ

21 Ocak 2019 (Pazartesi)

Konu Süre Saat
Tanışma Etkinliği Doç. Dr. Neşe GÜLER 45 dk 08:15 - 09:00
Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavramlar
Prof. Dr. Hülya KELECİOĞLU
45 dk
45 dk
09:00 - 09:45
10:00 - 10:45
Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavramlar Ölçmede Hata
Prof. Dr. Selahattin GELBAL
45 dk
45 dk
11:00 - 11:45
12:00 - 12:45
Öğle Yemeği Arası 75 dk 12:45 - 14:00
Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler
Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÇETİN
45 dk
45 dk
14:00 - 14:45
15:00 - 15:45
Taksonomi ve Kazanım Tabanlı Soru Yazımı
Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hasan ATALMIŞ
45 dk
45 dk
16:00 - 16:45
17:00 - 17:45

22 Ocak 2019 (Salı)

Konu Süre Saat
Açık Uçlu Maddelerin Özellikleri, Yazımı ve Puanlanması
Prof. Dr. Nuri DOĞAN
45 dk
45 dk
45 dk
45 dk
09:00 - 09:45
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
12:00 - 12:45
Öğle Yemeği Arası 75 dk 12:45 - 14:00
Çoktan Seçmeli Testler, Özellikleri ve Madde Yazımı
Öğr. Gör. Dr. Melek Gülşah ŞAHİN
45 dk
45 dk
45 dk
45 dk
14:00 - 14:45
15:00 - 15:45
16:00 - 16:45
17:00 - 17:45

23 Ocak 2019 (Çarşamba)

Konu Süre Saat
Çoktan Seçmeli Test ve Ölçek Hazırlama Süreci
Dr. Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK
45 dk
45 dk
45 dk
45 dk
09:00 - 9:45
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
12:00 - 12:45
Öğle Yemeği Arası 75 dk 12:45 - 14:00
Klasik Test Kuramı (KTK), Başarı Testleri için KTK'da Geçerlik, Güvenirlik ve Madde Analizleri
Dr. Öğr. Üyesi Kübra ATALAY KABASAKAL
45 dk
45 dk
45 dk
45 dk
14:00 - 14.45
15:00 - 15:45
16:00 - 16:45
17:00 - 17:45

24 Ocak 2019 (Perşembe)

Konu Süre Saat
Çoktan Seçmeli ve Açık Uçlu Testlerde Genellenebilirlik Kuramı
Doç. Dr. Neşe GÜLER
45 dk
45 dk
45 dk
45 dk
09:00 - 9:45
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
12:00 - 12:45
Öğle Yemeği Arası 75 dk 12:45 - 14:00
Çoktan Seçmeli ve Açık Uçlu Testlerde Genellenebilirlik Kuramı Uygulamaları
Dr. Öğr. Üyesi Gülşen TAŞDELEN TEKER
45 dk
45 dk
45 dk
45 dk
14:00 - 14.45
15:00 - 15:45
16:00 - 16:45
17:00 - 17:45

25 Ocak 2019 (Cuma)

Konu Süre Saat
Madde Tepki Kuramı (MTK) ve Çoktan Seçmeli Testlerde MTK Analizleri
Dr. Öğr. Üyesi Derya ÇAKICI ESER
45 dk
45 dk
45 dk
45 dk
09:00 - 9:45
10:00 - 10:45
11:00 - 11:45
12:00 - 12:45
Öğle Yemeği Arası 75 dk 12:45 - 14:00
Açık Uçlu Testlerde ÇYRM Analizleri
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İLHAN
45 dk
45 dk
45 dk
45 dk
14:00 - 14.45
15:00 - 15:45
16:00 - 16:45
17:00 - 17:45
Kapanış ve Belge Teslimi
Doç. Dr. Neşe GÜLER
45 dk 17:45 - 18:30

Her oturum arası 15 dk mola bulunmaktadır.

BAŞVURU

Başarı Testi Nasıl Geliştirilir?
Farklı Ölçme Kuramlarına Göre Tüm Yönleriyle Başarı Testi Geliştirme
21-25 Ocak 2019, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sıhhiye Ankara

TÜBİTAK 2237-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmesi üzere başvurulan ve 20 kursiyerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Farklı Ölçme Kuramlarına Göre Tüm Yönleriyle Başarı Testi Geliştirme Projesi için katılımcıların seçiminde dikkate alınacak ölçütler aşağıda verilmektedir:


   • Araştırma görevlisi olarak çalışıyor olmak,
   • Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme temel alanında doktora yapıyor olmak,
   • Daha önce lisansüstü düzeyde temel istatistik içerikli en az bir dersi başarıyla tamamlamış olmak.

Yukarıda sıralanan hususlar katılımcı seçiminde temel ölçütler olarak dikkate alınacaktır. Başvuru sayısının eğitime alınacak kursiyer sayısı olan 20’yi aşması durumunda ise aşağıdaki ölçütlere göre bir seçim yapılacaktır:


   • Doktorada yeterlik sınavında başarılı olması, tez önerisi kabul edilmiş ve kabul edilen bu önerinin başarı testi geliştirme çalışmasını içermesi gerekmektedir.
   • Seçilecek katılımcıların Türkiye’nin farklı üniversitelerinden olmasına özen gösterilecek ve özellikle yeni kurulmuş üniversitelerde görev yapan araştırma görevlilerine öncelik verilecektir.

Etkinliğin web sayfasında verilen anket linki üzerinden yapılacak başvurularda seçim, adayların başvuru ve tez önerisi formunda verdikleri bilgilere göre gerçekleştirilecektir.

Eğitimler uygulamalı olarak gerçekleştirileceğinden katılımcıların mutlaka kendi dizüstü bilgisayarları ile etkinliğe katılmaları gerekmektedir.

Başvuru için aşağıdaki linkte yer alan formu doldurunuz:

Başvuru Süresi Dolmuştur

Etkinlik sırasında katılımcılar etkinliğin gerçekleştirileceği Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye kampüsünde yer alan konuk evinde 2 kişilik odalarda konaklayacaklardır. Öğle yemekleri aynı yerleşkede bulunan kafeteryadan sağlanacaktır. Katılımcılar konaklama ve öğle yemekleri için herhangi bir ücret ödemeyecek, giderlerin tamamı TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.


KATILIMCI LİSTESİ

ASİL KATILIMCI LİSTESİ

Ad Soyad Üniversite
Elçin Ayaz Dicle Üniversitesi
Abdulkadir Kurt Akdeniz Üniversitesi
Papatya Demir İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Tuğba Kocadağ Ünverı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Ferah Özer Boğaziçi Üniversitesi
İrfan Arıkan Harran Üniversitesi
Emre Yıldız Atatürk Üniversitesi
Candan Hasret Şahin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
İpek Derman Hacettepe Üniversitesi
Gürkan Çetin Harran Üniversitesi
Emel Ertürk Mustul Anadolu Üniversitesi
Nahide İrem Azizoğlu Sakarya Üniversitesi
Seval Ördek İnceoğlu Çukurova Üniversitesi
Ayşe Dilek Yekeler Giresun Üniversitesi
Pınar Akyıldız Bartın Üniversitesi
Zahide Tonga Kırıkkale Üniversitesi
Feyza Özkan Yıldız Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Ayşegül Yılmazer Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Ömer Faruk Tamul Ordu Üniversitesi
Numan Bademli Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

YEDEK KATILIMCI LİSTESİ

Ad Soyad Üniversite
Muhammet Emin Mısır Sakarya Üniversitesi
Esma Yıldız Amasya Universitesi
Muhammet Davut Gül Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Anıl Kandemir Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yılmaz İlker Yorulmaz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Hilal Büyükgöze Hacettepe Üniversitesi
Şule Elmalı Sakarya Üniversitesi
Meltem Emen Çukurova Üniversitesi
Şeymanur Battal Hacettepe Üniversitesi
Sebahat Gören Kaya Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

İLETİŞİM


Adres: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,Sıhhiye Ankara
Telefon : 0505 5248124

E-posta: basaritesti@gmail.com